วิชาอาหารไทย

4 out of 5
4
6 reviews

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์  

เนื้อหาการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง , ยำถั่วพู , กะปิคั่ว

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหาร

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : รายวิชาอาหารไทย
9 questions

วิชาอาหารไทย

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : ยำถั่วพู
3
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : กะปิคั่ว
4
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : รายวิชาอาหารไทย
9 questions
Faq Content 1

 

 

4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 35 students
Duration: 1 Hour
Lectures: 3
Video: 50 Minutes
Level: Intermediate

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน: - คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส - คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว: - คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส