วิชาขนมไทย

4 out of 5
4
6 reviews

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

เนื้อหาการเรียนรู้ : เกสรลำเจียก , เรไร , หมี่กะทิ (อาหารไทย)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมายและความสำคัญของขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยที่นิยมในปัจจุบัน ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบขนมไทย การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟ

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : รายวิชาขนมไทย
9 questions

วิชาอาหารไทย

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เกสรลำเจียก
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เรไร
3
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : หมี่กะทิ
4
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : รายวิชาวิชาขนมไทย
9 questions


4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 34 students
Duration: 10 hours
Lectures: 3
Video: 9 hours
Level: Advanced

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน: - คลิก "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่คอร์ส - คลิก "ซื้อคอร์ส" เพื่อเข้าสู่คอร์สในกรณีที่ต้องชำระเงิน กรณีที่ลงทะเบียนแล้ว: - คลิก "เริ่มเรียน" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส